WebServer in .NET C#

WebServer jest aplikacją umożliwiającą postawienie serwera http na lokalnej maszynie z możliwością konfiguracji podstawowej np.: folderu roota plików, testu działania serwera, śledzenia ilości danych otrzymywanych, poziomu bezpieczeństwa.

Last edited Jul 13, 2013 at 2:25 PM by CoderoCrank, version 2

Comments

No comments yet.