This project is read-only.
Opis projektu:
Projekt zawiera oprogramowanie i zestaw narzędzi do zarządzania serwerem http. Posiada wiele funkcjonalności ułatwiających korzystanie i konfigurowanie serwera.

Głównym celem projektu jest stworzenie aplikacji serwera http opartego na frameworku .NET w języku C# z prostym, intuicyjnym interfejsem. Aplikacja będzie w dwóch wersjach rozwijana:
  • podstawowym dla zwykłych użytkowników chcących postawić serwer http
  • deweloperskim dla programistów chcących mieć wpływ na działanie serwera i konfigurowanie go wg własnego uznania

Główne założenia projektu:
  • prosta konfiguracja
  • jak najmniejsza awaryjność i największa odporność na błędy
  • bezpieczeństwo serwera przed różnego rodzaju atakami
  • możliwość aktualizacji oprogramowania
  • funkcja zgłaszania własnych uwag co do działania oprogramowania, nowych pomysłów na kierunek rozwoju

W razie pytań proszę pisać na adres e-mail: coderocrank@gmail.com
Bądź pisać na numer gg: 48079408

Projekt obecnie jest jeszcze w trakcie budowy podstawowych funkcjonalności

Last edited Jul 18, 2013 at 9:35 AM by CoderoCrank, version 6